Riksdagsvalet 2014 – Googlekampen om den ovissa väljaren

I slutet av maj 2014 var det EU-val.

Många var även då ovissa, och jag funderade på vad den ovissa väljaren företar sig.
Min tes var att den ovissa väljaren, precis som den som köper julklappar dagen innan julafton köper det som den kommer över.
Så på valdagen kikade jag på vad den ovissa väljaren kom över.

Var den ovissa väljaren söker information om vad denne bör rösta på kommer ofta vara Google, den sökmotor som har 90% marknadsandel i Sverige.

Besökte man google.se denna dag så möttes man av en för dagen specialgjord ‘Doodle’, en lekfull variant på Googles logotyp.
Den ovissa väljaren klickade ofta på denna valurna, då valet var det syfte som just detta besök hos Google hade.

Vid detta klick skedde en sökning på “Val till Europaparlamentet 2014”.

Google Val till Europaparlamentet 2014

Endast ett politiskt parti hade täckt in denna sökning med en annons, och hade fritt spelrum att säga det sista ordet till den ovissa väljaren. Det var socialdemokraterna.

Men efter lunch hade det plötsligt stora intresset för valet förbrukat den förinställda dagsbudgeten för socialdemokraterna, och fältet var åter fritt.

Google Val till Europaparlamentet 2014 eftermiddag

Om du råkar driva ett politiskt parti och vill möta intresset hos den ovissa väljaren. Se då till att kliva upp tidigt på valdagen för att ta reda på vilket sökord som kommer vara dagens hit.
Och se till att ni täcker upp den informations-efterfrågan som finns.

Stäng inte dörren vid lunch.